Platené služby poskytované NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Prenájom USG prístroja

Popis Cena
 
Prenájom USG prístroja 16,36

Možnosť prenájmu USG prístroja

 

 

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. ponúka do prenájmu

 

moderný 4 sondový ultrasonograf s doppleromtyp Logiq E9, vhodný na vyšetrenie orgánov dutiny brušnej  a usg vyšetrenie  prsníkov.

 

Počet hodín ako aj časový harmonogram si možno dohovoriť na sekretariáte riaditeľa NsP Nové Mesto nad Váhom n. o..
Sonograf sa nachádza na pracovisku centrálnej sonografie v budove nemocnice na 1. poschodí nad lekárňou, vchod z dvora schodiskom alebo výťahom.

Ø  cena za hodinu prenájmu 16,36 €

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12. 03. 2014

 

 

                                                                                                                             MUDr. Albín Ferenec

                                                                                                                       námestník riaditeľa pre LPS

OZONOTHERAPIA

Popis Cena
 

OZONOTHERAPIA
v našej organizácii

 

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zavádza miniinvazívnu procedúru využívanú v liečbe hernií  intervertebrálnych diskov zmesou ozón - kyslík. Hlavné mechanizmy účinku aplikovaného medicínskeho ozónu  sú v zmenšení objemu herniovaného disku, vzniku fibrózy, v zlepšení transtkanivovej oxygenácie a tým k zmierneniu hypoxie, v pôsobení chemickej akupunktúry, znížením opuchu a reflexnom  ovplyvnení bolesti. Výsledkom uvedených účinkov je redukcia kompresie nervového koreňa s analgetickým a protizápalovým efektom na komprimované nervy. Aplikácia môže byť zvolená  pod kontrolu CT, RTG  alebo z voľnej ruky  intraforaminálne, periradikulárne, paravertebrálne, do intervertebrálnych kĺbov - faziet, epidurálne alebo priamo do herniovanej platničky - intradiskálne. Miesta aplikácie ozónu ako i ich počet sa určuje podľa ochorenia a aktuálneho zdravotného stavu  pacienta.

                Ozonotherapia v našej organizácii je zameraná na liečbu diskogénneho vertebrogénneho algického syndrómu aplikáciou ozónovej zmesi intradiskálne a do nervového koreňa pod navigáciou počitačovej  tomografie (CT). Na zníženie možných  komplikácií používame pri aplikácii  nadštandardné ihly CHIBA  od americkej firmy Cook .  Liečebnú  procedúru vykonáva vyškolený tím - neurológ, rádiológ, lekár FBLR a rádiologický asistent na základe získaných certifikátov  zo školenia  vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 u prednostu Rádiodiagnostickej kliniky Doc. MUDr. V. Janíka, CSc. .  Procedúra sa vykonáva na  CT pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. v budove nemocnice.

Ošetrenie indikuje neurológ alebo lekár FBLR.

 

 

Najčastejšou indikáciou k aplikácii medicínskeho kyslíku  intradiskálne sú :

*         cervikobrachiálny syndróm s príslušnými klinickými príznakmi a rádiologickým potvrdením malej alebo stredne rozsiahlej herniácie disku s alebo bez degenerácie disku, rezíduá po chirurgickej liečbe s recidívou hernie disku
( zatiaľ sa nevykonáva na našom pracovisku )

*         lumboischiadický syndróm s bolesťami v drieku a dolnej končatine, neodpovedajúcej na  konzervatívnu liečbu trvajúcu aspoň 6 týždňov s rádiologickým potvrdením ako hore.

 

Najčastejšie kontraindikácie sú:

*         cervikálna myelopathia
*         ťažký motorický deficit
*         syndróm caudae equinae
*         voľné fragmenty disku
*         infekčné a nádorové ochorenia
*         thyreotoxikóza
*         infarkt myokardu posledné 3 mesiace
*         hypertenzia nad 200/100 torr
*         tehotné a dojčiace matky
*         akútna psychóza

 

Informačný leták si môžete stiahnuť tu.

          

Cena  :             za  podanie  prvej  intradiskálnej  dávky ozónu ............... 45 €

                          za podanie  druhej intradiskálnej dávky ozónu ................ 42 €

                          za podanie  tretej   intradiskálnej dávky ozónu ................ 40 €

 

                    Ordinačné hodiny  :  denne od 14.30 do 16.30 hod

Objednávanie pacientov : na t. č. 032/7740307 alebo+421917423753

Mgr. Andrea Burganová

Cenník CT a RTG vyšetrení pre samoplatcov

Popis Cena
 
Cenník CT vyšetrení pre samoplatcov

 

Oblasť vyšetrenia

 

 

Cena vyšetrenia:

Cena výkonu+kontrastná látka +ŠZM (špec.zdrav.materiál)+CD +PACS+pri vyšet.brucho, panva sa podáva príprava- urografín

CT mozgu (hlavy)

 

 

120,00 €

CT PND (aj uši)

 

 

110,00 €

CT krku

 

 

130,00 €

CT hrudníka

 

 

150,00 €

CT brucha

 

 

160,00 €

CT panvy

 

 

150,00 €

CT hrudník+brucho

 

 

250,00 €

CT hrudník+brucho+panva

 

 

300,00 €

CT brucho+panva

 

 

250,00 €

CT polytrauma+ restaging nádorového ochorenia

 

 

300,00 €

CT kostrovo-svalový systém

 

 

90,00 €

CT chrbtice

 

 

100,00 €

CT angio pľúc

 

 

170,00 €

CT HRCT

 

 

80,00 €

MPR(multiplanárna rekonštrukcia)

 

 

20,00 €

Napálenie CT vyšetrenia na CD nosič

 

 

2,00 €

Podanie k.l. injektorom

 

 

7,00 €

Kontrastná látka (k.l.)- Scanlux 300 a 370

Urografín

 

 

 

17€, 28€ a 35€

4€

Cenník RTG vyšetrení pre samoplatcov

 

OBLASŤ VYŠETRENIA

  

 

 

(Bod x 0,02€)+ cena filmu = výsledná cena v €


Lebka (hlava)

 

 

16€+(2x0,74€) = 17,48€

PND (prínosové dutiny)

 

 

10€+0,50€ = 10,50€

Iné projekcie lebky

 

 

6€+0,50€ = 6,50€

Rebrá

 

 

10€+1,55€ = 11,55€

Končatiny v 2 rovinách

 

 

13€+cena filmov

Rameno, kľúčna kosť

 

 

16€+0,74€=16,74€

Končatina v jednej rovine

 

 

6€ + cena filmu

Panva

 

 

10€+1,55€ = 11,55€

Chrbtica

 

 

14€ + cena filmov

Chrbtica v stoji

 

 

26€ + cena filmu

Dynamické vyšetrenie chrbtice

 

 

26€ + cena filmov

Hrudník

 

 

10€ + cena filmu

Bočný hrudník(pľúca)

 

 

10€ + cena filmu

Brucho

 

 

10€+1,55€  = 11,55€

 

     

Vyšetrenie močového traktu (urografia)

 

 

44€ + cena filmov+k.l.

Skiaskopia hrudných orgánov

 

 

14€ + cena filmov+k.l.

Pažerák

 

 

44€ + cena filmov+k.l.

Žalúdok

 

 

90€ + cena filmov+k.l.

Skiaskopia

 

 

12€

Podanie kontrastnej látky ručne

 

 

6€

 

 

 

 

CENNÍK FILMOV A KONTRASTNÝCH  LÁTIEK

 

 

CENA

Film 18 x 24

 

 

0,44€

Film 18 x 43

 

 

0,70€

Film 24 x 30

 

 

0,74€

Film 30 x 40

 

 

1,24€

Film 35 x 35

 

 

1,26€

Film 35 x 43

 

 

1,55€

 

     

Kontrastná látka - Scanlux 300

1 amp. á 50 ml

Kontrastná látka Micropague 1 liter

 

 

 

17€

 

12€

 

 

 

OBLASŤ VYŠETRENIA

  

 

 

(Bod x 0,02€)+ cena PACSu(archivácia) + cena CD nosiča= výsledná cena v €

Napálenie na CD nosič - 1€

PACS(archivácia) - 1€

Lebka(hlava)

 

 

16€+2€ = 18€

PND(prínosové dutiny)

 

 

10€+2€ = 12€

Iné projekcie lebky

 

 

6€+2€ = 8€

Rebrá

 

 

10€+2€ = 12€

Končatiny v 2 rovinách

 

 

13€+2€ = 15€

Rameno, kľúčna kosť

 

 

16€+2€ = 18€

Končatina v jednej rovine

 

 

6€+2€ = 8€

Panva

 

 

10€+2€ = 12€

Chrbtica

 

 

14€+2€ = 16€

Chrbtica v stoji

 

 

26€+2€ = 28€

Dynamické vyšetrenie chrbtice

 

 

26€+2€ = 28€

Hrudník

 

 

10€+2€ = 12€

Bočný hrudník(pľúca)

 

 

10€+2€ = 12€

Brucho

 

 

10€+2€ = 12€

 

     

Vyšetrenie močového traktu (urografia)

 

 

50€+17€+2€ = 69€

Podanie kontrastnej látky ručne + Kontrastná látka Scanlux 300 

 

 

6,00 €

17 €

Platené služby - na vlastnú žiadosť bez čakacej doby

Popis Cena
 

Nechirurgická liečba vnútorných hemoroidov, sukčnou ligáciou a infračervenou fotokoaguláciou, ambulantne, nevyžaduje PN.
Vykonáva gastroenterologické pracovisko objednávky na tel.č. 032/7740 330 GEA alebo 032/771 25 05 - sekretariát riaditeľa.

50 €
Endoskopické vyšetrenie hrubého čreva - kolonoskopia 100 €
Podávanie " rajského plynu " - oxidu dusného 19,90

Podávanie  " rajského plynu " - oxidu dusného - maskou ako celkového anestetika  počas kolonoskopického vyšetrenia  na zlepšenie  komfortu pacienta počas  a po výkone.

Endoskopické vyšetrenie žalúdka - gastroskopia 45 €
Sonografické vyšetrenie prsníkov 14,50 €
Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov 25 €
Pobyt dospelého na oddelení ako sprievodcu hospitalizovaného na deň 10 €
Poplatok za prednostné vyšetrenie na ambulancii 5 €
Denzitometria celotelová na dotaz

tel: 032 / 7740 463

Podanie infúzie na žiadosť pacienta 7 €

Cena je za vykonanú prácu bez liekov a materiálu ( infúzna sada, roztoky atď.)

Sociálna starostlivosť

Popis Cena
 

Naša organizácia poskytuje aj ústavnú sociálnu starostlivosť na lôžku pre klientov odkázaných na sociálnu starostlivosť.
Počas tohto pobytu poskytujeme klientom ubytovanie, stravovanie, sociálne služby a rehabilitáciu s odbornými rehabilitačnými procedúrami a odborné ošetrovateľské činnosti ( napr. odber krvi, podanie injekcie ) podľa sadzobníka.
Medikamentózna liečba je zabezpečená cestou predpisov od obvodného lekára.
Tieto služby využívajú tí klienti, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. O klientov sa starajú kvalifikované sestry lôžkového oddelenia.
 

30 € / deň

INTERNÁ AMBULANCIA III. S DIAGNOSTICKO-PREVENTÍVNYMI VYŠETRENIAMI

Popis Cena
 

Pracovisko poskytuje  preventívne lekárske  prehliadky:

 

1.  Vo vzťahu k práci  - prehliadky nástupné, periodické a výstupné.
Sme schopní zabezpečiť lekárske vyšetrenia u osôb, ktorých práca je zaradená do prvej až štvrtej kategŕie, vrátane vyšetrení pre práce vyžadujúce osobitné predpisy.
Spolupracujeme s PZS a  v zmysle legislatívy ( zákona 470/2011 Z.z. ) aj priamo s jednotlivými zamestnávateľmi (kategórie práce I a II s osobitnými predpismi).

2.   Nadštandardných preventívnych prehliadok
Nadštandartnosť prehliadky spočíva v tom, že v priebehu niekoľkých hodín je u klienta vykonané širšie spektrum
odborných vyšetrení s prednostným vybavením. Vykonávajú ich špecialisti v jednotlivých odboroch pracujúci s  modernou zdravotníckou technikou. Záverečná správa z prehliadky obsahuje skompletizované laboratórne výsledky, odborné
vyšetrenia a odporúčania pre ďalší preventívny, diagnostický a liečebný postup.
 

Tieto preventívne prehliadky realizujeme:

 • prostredníctvom priamych zmlúv medzi zamestnavateľom a našim zdravotníckym zariadením.Sú to prehliadky určené predovšetkým pre vrcholový manažment, vedúcich pracovníkov, ale aj pre  ostatných zamestnancov podľa požiadavky zamestnávateľa. Skladbu odborných vyšetrení si zväčša určí vedenie podniku za spolupráce s  našim pracoviskom, pričom cena je stanovená vzájomnou dohodou.
 • pre jednotlivcov – samoplatcov,ktorým ponúkame možnosť realizácie jednotlivých vyšetrení podľa ich želania.
  Rozpis ponúkaných vyšetrení si môžete stiahnuť k nahliadnutiu tu.

Majú tiež možnosť využiť cenovo výhodné balíky na komplexné nadštandardné vyšetrenie pre muža a pre ženu. Viď nižšie. Aj v rámci nich sme ochotní a flexibilní prispôsobiť sa požiadavke a potrebám klienta.

Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – základný balík - MUŽ
Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – rozšírený balík - MUŽ
Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – základný balík - ŽENA
Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – rozšírený balík - ŽENA

Cenník balíkov služieb si môžete stiahnuť tu.

 

Prečo absolvovať preventívnu lekársku prehliadku u nás?

 

 • poskytujeme komplexnú a systematickú zdravotnú starostlivosť s akceptovaním pažiadoviek klienta.
 • ponúkame širokú paletu odborných lekárskych vyšetrení.
 • klientovi umožníme výber požadovaných vyšetrení aj s odborným poradenstvom lekára.
 • vybrané vyšetrenia klient absolvuje bez čakacej doby  - uplatnenie prednostného systému.
 • plánované vyšetrenia sú realizované v rámci organizácie nemocnice.

Ako sa pripraviť na preventívnu prehliadku?

 • Minimálne 1 deň pred prehliadkou nejedzte ťažké mastné jedlá,  nafukujúce jedlá a nekonzumujte alkoholické nápoje.
 • Na vyšetrenie je potrebné dostaviť sa nalačno (môžete užiť rannú dávku liekov, zapiť len vodou).
 • Dostavte sa na prehliadku o 7,00 hod (max. do 07,30 hod).
 • Vhodné je priniesť vzorku ranného moča.
 • K ergometrickému vyšetreniu je potrebné byť oblečený pohodlne a mať pohodlnú obuv (pretože  vyšetrenie je realizované na bicyklovom ergometri).
 • Podľa uváženia je vhodné mať so sebou ľahkú stravu.

Objednávky

Objednávky komplexného preventívneho vyšetrenia je možné urobiť priamo na pracovisku  v budove NsP v Novom Meste nad Váhom u pani Bc. Kožákovej na č. tel. 032 / 7740 382, prípadne u pani Mgr.Skovajsovej na č. tel. 032 / 7740 337. Alebo nás môžete kontaktovať mailom na adresách ord@nspnm.sk  alebo nspnm@nspnm.skS klientom bude uzatvorená Zmluva o preventívnom vyšetrení s finančnou úhradou a následne bude realizované komplexné vyšetrenie v presne dohodnutom termíne.

podľa výberu balíku

Endoskopické centrum prevencie nádorových ochorení konečníka a hrubého čreva

Popis Cena
 
Kolonoskopické vyšetrenie 100 €
Endoskopické pracovisko

Endoskopické pracovisko

V posledných rokoch sme svedkami neustáleho rastu rakoviny konečníka a hrubého čreva v našej populácii, ktoré sú odhaľované pomerne neskoro v pokročilých štádiách s nepriaznivým dopadom na výsledky chirurgickej liečby. U mužov je rakovina konečníka a hrubého čreva na 2. mieste vo výskyte nádorových ochorení ihneď za rakovinou pľúc, podobne u žien za rakovinou prsníka. Primárna prevencia je problematická a odporúčaná sekundárna prevencia - indagácia a testovanie stolice na okultné krvácanie (HAEMOCULT) - u symptomatických jedincov 1-krát ročne od 45. roka života nie je u nás pravidelná, nerobí sa plošne a tým neprináša ani želateľné výsledky. Vo väčšine prípadov sa rakovina konečníka a hrubého čreva vyvíja pomaly postupnou zmenou adenómových polypov na rakovinu. Kolonoskopickým vyšetrením možno exaktne zistiť tvorbu polypov - adenómov v konečníku a hrubom čreve, ktoré dokážeme priamo pri kolonoskopickom vyšetrení odstrániť a tým zabránime vzniku samotnej rakoviny. K tomuto účelu NsP Nové Mesto nad Váhom n .o. na gastroenterologickom pracovisku vytvorilo endoskopické centrum prevencie nádorových ochorení konečníka a hrubého čreva pre kolonoskopické vyšetrenia klientov na vlastnú žiadosť. Samožiadateľ je poučený o domácej príprave deň pred samotným vyšetrením. V deň vyšetrenia je vykonané po adekvátnej premedikácii kolonoskopické vyšetrenie v celkovej cene 100 €. V prípade patologických nálezov v konečníku a hrubom čreve sú tieto v ďalšej fáze riešené v menežmente gastroenterologického pracoviska (priame odstránenie polypov ako prednádorových stavov počas vyšetrenia, pri zistení už vytvoreného nádorového procesu zabezpečenie adekvátnej chirurgickej liečby), čo sú už výkony účtované na zdravotné poisťovne. K endoskopickému - kolonoskopickému vyšetreniu konečníka a hrubého čreva sa môže záujemca objednať na Gastroenterologickom pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. tel. č. 032 / 7740 330 (p. Z. Šicková, p. A. Bušová) alebo mailom na gastro@nspnm.sk

Vyšetrenia sa vykonávajú každý utorok po predchádzajúcej príprave 1 deň pred vyšetrením v zabezpečenej intimite pre klienta. Nakoľko sa používa pred vyšetrením medikamentózna premedikácia liekmi, ktoré utlmujú bolesť a pozornosť pacienta, nesmie po vyšetrení pacient viesť motorové vozidlo. Vyšetrenie sa vykonáva kvalitným japonským videoendoskopickým prístrojom EVIS 140 firmy OLYMPUS. Podľa našich dlhoročných skúseností v boji s rakovinou konečníka a hrubého čreva odporúčame každému v 50. roku života vykonanie endoskopického - kolonoskopického vyšetrenia konečníka a hrubého čreva (viď priložená schéma), prípadne v každom veku nad 50 rokov života.