Platené služby poskytované NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

OZONOTHERAPIA

Popis Cena
 

OZONOTHERAPIA
v našej organizácii

 

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zavádza miniinvazívnu procedúru využívanú v liečbe hernií  intervertebrálnych diskov zmesou ozón - kyslík. Hlavné mechanizmy účinku aplikovaného medicínskeho ozónu  sú v zmenšení objemu herniovaného disku, vzniku fibrózy, v zlepšení transtkanivovej oxygenácie a tým k zmierneniu hypoxie, v pôsobení chemickej akupunktúry, znížením opuchu a reflexnom  ovplyvnení bolesti. Výsledkom uvedených účinkov je redukcia kompresie nervového koreňa s analgetickým a protizápalovým efektom na komprimované nervy. Aplikácia môže byť zvolená  pod kontrolu CT, RTG  alebo z voľnej ruky  intraforaminálne, periradikulárne, paravertebrálne, do intervertebrálnych kĺbov - faziet, epidurálne alebo priamo do herniovanej platničky - intradiskálne. Miesta aplikácie ozónu ako i ich počet sa určuje podľa ochorenia a aktuálneho zdravotného stavu  pacienta.

                Ozonotherapia v našej organizácii je zameraná na liečbu diskogénneho vertebrogénneho algického syndrómu aplikáciou ozónovej zmesi intradiskálne a do nervového koreňa pod navigáciou počitačovej  tomografie (CT). Na zníženie možných  komplikácií používame pri aplikácii  nadštandardné ihly CHIBA  od americkej firmy Cook .  Liečebnú  procedúru vykonáva vyškolený tím - neurológ, rádiológ, lekár FBLR a rádiologický asistent na základe získaných certifikátov  zo školenia  vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 u prednostu Rádiodiagnostickej kliniky Doc. MUDr. V. Janíka, CSc. .  Procedúra sa vykonáva na  CT pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. v budove nemocnice.

Ošetrenie indikuje neurológ alebo lekár FBLR.

 

 

Najčastejšou indikáciou k aplikácii medicínskeho kyslíku  intradiskálne sú :

*         cervikobrachiálny syndróm s príslušnými klinickými príznakmi a rádiologickým potvrdením malej alebo stredne rozsiahlej herniácie disku s alebo bez degenerácie disku, rezíduá po chirurgickej liečbe s recidívou hernie disku
( zatiaľ sa nevykonáva na našom pracovisku )

*         lumboischiadický syndróm s bolesťami v drieku a dolnej končatine, neodpovedajúcej na  konzervatívnu liečbu trvajúcu aspoň 6 týždňov s rádiologickým potvrdením ako hore.

 

Najčastejšie kontraindikácie sú:

*         cervikálna myelopathia
*         ťažký motorický deficit
*         syndróm caudae equinae
*         voľné fragmenty disku
*         infekčné a nádorové ochorenia
*         thyreotoxikóza
*         infarkt myokardu posledné 3 mesiace
*         hypertenzia nad 200/100 torr
*         tehotné a dojčiace matky
*         akútna psychóza

 

Informačný leták si môžete stiahnuť tu.

          

Cena  :             za  podanie  prvej  intradiskálnej  dávky ozónu ............... 50 €

                          za podanie  druhej intradiskálnej dávky ozónu ................ 45 €

                          za podanie  tretej   intradiskálnej dávky ozónu ................ 40 €

 

                    Ordinačné hodiny  :  denne od 7.00 do 15.00 hod

Objednávanie pacientov : na t. č. 032/7740307

Mgr. Andrea Burganová

Cenník CT a RTG vyšetrení pre samoplatcov

Popis Cena
 
Cenník CT vyšetrení pre samoplatcov

 

Oblasť vyšetrenia

 

 

Cena vyšetrenia:

pri vyšet.brucho, panva sa podáva príprava- urografín

CT mozgu (hlavy)

 

 

110,00 €

CT PND (aj uši)

 

 

100,00 €

CT krku

 

 

120,00 €

CT hrudníka

 

 

140,00 €

CT brucha

 

 

150,00 €

CT panvy

 

 

140,00 €

CT hrudník+brucho

 

 

200,00 €

CT hrudník+brucho+panva

 

 

250,00 €

CT brucho+panva

 

 

200,00 €

CT polytrauma+ restaging nádorového ochorenia

 

 

250,00 €

CT kostrovo-svalový systém

 

 

80,00 €

CT chrbtice

 

 

100,00 €

CT angio pľúc

 

 

150,00 €

CT HRCT

 

 

80,00 €

MPR(multiplanárna rekonštrukcia)

Virtuálna kolonoskopia

Koronarografia

 

 

20,00 €

250,00 €

350,00 €

Napálenie CT vyšetrenia na CD nosič

 

 

2,00 €

Podanie k.l. injektorom

 

 

7,00 €

Kontrastná látka (k.l.)- Scanlux 300 a 370

Urografín

 

 

 

17€, 28€ a 35€

4€

Tel. kontakt :  032 / 7740 307

Cenník RTG vyšetrení pre samoplatcov

 

 

OBLASŤ VYŠETRENIA

  

 

 

Cena vyšetrenia:

Lebka(hlava)

 

 

18 €

PND(prínosové dutiny)

 

 

12 €

Iné projekcie lebky

 

 

8 €

Rebrá

 

 

12 €

Končatiny v 2 rovinách

 

 

15 €

Rameno, kľúčna kosť

 

 

18 €

Končatina v jednej rovine

 

 

8 €

Panva

 

 

12 €

Chrbtica

 

 

16 €

Chrbtica v stoji

 

 

28 €

Dynamické vyšetrenie chrbtice

 

 

28 €

Hrudník

 

 

12 €

Bočný hrudník(pľúca)

 

 

15 €

Brucho

 

 

12 €

Vyšetrenie močového traktu (urografia)

    69 €

Podanie kontrastnej látky ručne + Kontrastná látka Scanlux 300 

 

 

6,00 €

17 €

Mamografické vyšetrenie

 

 

30,00 €

Tel. kontakt :  032 / 7740 308

Gastroenterologické pracovisko

Popis Cena
 

Nechirurgická liečba vnútorných hemoroidov, sukčnou ligáciou a infračervenou fotokoaguláciou, ambulantne, nevyžaduje PN.
Vykonáva gastroenterologické pracovisko objednávky na tel.č. 032/7740 330 GEA alebo 032/771 25 05 - sekretariát riaditeľa.

50 €
Gastroskopia - Endoskopické vyšetrenie žalúdka 45 €
Rektoskopia - Endoskopické vyšetrenie konečníka 20 €
Kolonoskopia - Endoskopické vyšetrenie hrubého čreva 100 €
Podávanie " rajského plynu " 25 €

Podávanie  " rajského plynu " - oxidu dusného - maskou ako celkového anestetika  počas kolonoskopického vyšetrenia  na zlepšenie  komfortu pacienta počas  a po výkone.

Odstránenie polypu počas kolonoskopie za každý polyp 25 €
Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov 25 €
Podanie infúzinej liečby - len podanie, bez liekov 7 €

Cena je za vykonanú prácu bez liekov a materiálu ( infúzna sada, roztoky atď.)

Chirurgická ambulancia

Popis Cena
 
Plastická operácia horných viečok 200 €
Operácia varixov dolných končatín - sklerotizácia 10 €
Operácia varixov dolných končatín - lokálna extirpácia 20 €
Operácia Dupuytrenovej kontraktúry - stupeň I. 50 €
Operácia Dupuytrenovej kontraktúry - stupeň II. 100 €
Operačné riešenie skákavého prsta 30 €
Operačné riešenie syndrómu karpálneho tunela 50 €
Excízia znamienka 15 €
Ošetrenie zarastajúceho nechta (plastická operácia nechtového lôžka na ruke alebo nohe) 15 €
USG vyšetrenie brucha 25 €
USG vyšetrenie prsníkov 14,50 €

Denzitometrické pracovisko

Popis Cena
 
Celotelová denzitometria 38 €

Fyziatricko rehabilitačné pracovisko

Popis Cena
 
Vstupné lekárske vyšetrenie 10 €
Kontrolné lekárske vyšetrenie 6 €
Manipulačný výkon, mobilizácia 9 €
Individuálne cvičenie (LTV, PIR, AGR IPŽ) 30 min. 9 €
Mäkké techniky 15 min. 8 €
Reflexná masáž chrbta 20 min. 8 €
Klasická masáž chrbta 30 min. 10 €
Ultrazvuk 1x 2 €
Elektroliečba 1x 2 €
Magnetoterapia 1x 4 €
REBOX 2 €
Laser 1x 4 €
Teploliečba 1x 2 €
Lokálna infiltrácia 2 €
Plynové insuflácie (injekcie) 1x 5,90 €
Bankovanie (vákuová masáž s bankami) 10 €
Hilterapia 5 €
Razové vlny 10 €
Cvičenie podľa McKenzieho (pri bolestiach krížov a poškodení medzistavcovej platničky) 30 min. 8 €
Cvičenie SM systém (pri bolestiach krížov a poškodení medzistavcovej platničky) 8 €
Strojová lymfodrenáž 30 min. 6 €
Manuálna lymfodrenáž - 30 min. 10 €
Manuálna lymfodrenáž - 60 min. 20 €
Jednorazové elektródy – 1 pár 0,50 €

Očná ambulancia

Popis Cena
 
Očné vyšetrenie 21 €
Očné vyšetrenie + PC perimeter 27 €

Centrálne echokardiografické pracovisko

Popis Cena
 
Echokardiografické vyšetrenie (sonografické vyšetrenie srdca) 86,90 €
USG Doppler DK (sonografické vyšetrenie ciev dolných končatín) 42,90 €
Sonografické vyšetrenie artérií 36 €
Sonografické vyšetrenie karotíd 33 €
Sonografické vyšetrenie venózneho systému 36 €
Sonografické vyšetrenie žíl a artérií 65 €

Kardiologická ambulancia

Popis Cena
 
Ergometria (vyšetrenie počas fyzikálnej záťaže s kontrolou EKG krivky) 24,90 €
EKG (základné 12-zvodové vyšetrenie činnosti srdca) 8,90 €
EKG holter 30 €
Tlakový holter 15 €

INTERNÁ AMBULANCIA III. S DIAGNOSTICKO-PREVENTÍVNYMI VYŠETRENIAMI

Popis Cena
 

Pracovisko poskytuje  preventívne lekárske  prehliadky:

 

1.  Vo vzťahu k práci  - prehliadky nástupné, periodické a výstupné.
Sme schopní zabezpečiť lekárske vyšetrenia u osôb, ktorých práca je zaradená do prvej až štvrtej kategŕie, vrátane vyšetrení pre práce vyžadujúce osobitné predpisy.
Spolupracujeme s PZS a  v zmysle legislatívy ( zákona 470/2011 Z.z. a v súlade s Odborným usmernením MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29. 09. 2016 ) aj priamo s jednotlivými zamestnávateľmi (kategórie práce I a II s osobitnými predpismi).

 

2.   Nadštandardných preventívnych prehliadok
Nadštandartnosť prehliadky spočíva v tom, že v priebehu niekoľkých hodín je u klienta vykonané širšie spektrum
odborných vyšetrení s prednostným vybavením. Vykonávajú ich špecialisti v jednotlivých odboroch pracujúci s  modernou zdravotníckou technikou. Záverečná správa z prehliadky obsahuje skompletizované laboratórne výsledky, odborné
vyšetrenia a odporúčania pre ďalší preventívny, diagnostický a liečebný postup.
 

Tieto preventívne prehliadky realizujeme:

 • prostredníctvom priamych zmlúv medzi zamestnavateľom a našim zdravotníckym zariadením.Sú to prehliadky určené predovšetkým pre vrcholový manažment, vedúcich pracovníkov, ale aj pre  ostatných zamestnancov podľa požiadavky zamestnávateľa. Skladbu odborných vyšetrení si zväčša určí vedenie podniku za spolupráce s  našim pracoviskom, pričom cena je stanovená vzájomnou dohodou.
 • pre jednotlivcov – samoplatcov,ktorým ponúkame možnosť realizácie jednotlivých vyšetrení podľa ich želania.
  Rozpis ponúkaných vyšetrení si môžete stiahnuť k nahliadnutiu tu.

Majú tiež možnosť využiť cenovo výhodné balíky na komplexné nadštandardné vyšetrenie pre muža a pre ženu. Viď nižšie. Aj v rámci nich sme ochotní a flexibilní prispôsobiť sa požiadavke a potrebám klienta.

Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – základný balík - MUŽ
Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – rozšírený balík - MUŽ
Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – základný balík - ŽENA
Nadštandardná preventívna lekárska prehliadka – rozšírený balík - ŽENA

Cenník balíkov služieb si môžete stiahnuť tu.

 

Prečo absolvovať preventívnu lekársku prehliadku u nás?

 

 • poskytujeme komplexnú a systematickú zdravotnú starostlivosť s akceptovaním pažiadoviek klienta.
 • ponúkame širokú paletu odborných lekárskych vyšetrení.
 • klientovi umožníme výber požadovaných vyšetrení aj s odborným poradenstvom lekára.
 • vybrané vyšetrenia klient absolvuje bez čakacej doby  - uplatnenie prednostného systému.
 • plánované vyšetrenia sú realizované v rámci organizácie nemocnice.

Ako sa pripraviť na preventívnu prehliadku?

 • Minimálne 1 deň pred prehliadkou nejedzte ťažké mastné jedlá,  nafukujúce jedlá a nekonzumujte alkoholické nápoje.
 • Na vyšetrenie je potrebné dostaviť sa nalačno (môžete užiť rannú dávku liekov, zapiť len vodou).
 • Dostavte sa na prehliadku o 7,00 hod (max. do 07,30 hod).
 • Vhodné je priniesť vzorku ranného moča.
 • K ergometrickému vyšetreniu je potrebné byť oblečený pohodlne a mať pohodlnú obuv (pretože  vyšetrenie je realizované na bicyklovom ergometri).
 • Podľa uváženia je vhodné mať so sebou ľahkú stravu.

Objednávky

Objednávky komplexného preventívneho vyšetrenia je možné urobiť priamo na pracovisku  v budove NsP v Novom Meste nad Váhom u pani Bc. Kožákovej na č. tel. 032 / 7740 382, prípadne u pani Mgr.Skovajsovej na č. tel. 032 / 7740 337. Alebo nás môžete kontaktovať mailom na adresách ord@nspnm.sk  alebo nspnm@nspnm.skS klientom bude uzatvorená Zmluva o preventívnom vyšetrení s finančnou úhradou a následne bude realizované komplexné vyšetrenie v presne dohodnutom termíne.

podľa výberu balíka

Endoskopické centrum prevencie nádorových ochorení konečníka a hrubého čreva

Popis Cena
 
Kolonoskopické vyšetrenie 100 €
Endoskopické pracovisko

Endoskopické pracovisko

V posledných rokoch sme svedkami neustáleho rastu rakoviny konečníka a hrubého čreva v našej populácii, ktoré sú odhaľované pomerne neskoro v pokročilých štádiách s nepriaznivým dopadom na výsledky chirurgickej liečby. U mužov je rakovina konečníka a hrubého čreva na 2. mieste vo výskyte nádorových ochorení ihneď za rakovinou pľúc, podobne u žien za rakovinou prsníka. Primárna prevencia je problematická a odporúčaná sekundárna prevencia - indagácia a testovanie stolice na okultné krvácanie (HAEMOCULT) - u symptomatických jedincov 1-krát ročne od 45. roka života nie je u nás pravidelná, nerobí sa plošne a tým neprináša ani želateľné výsledky. Vo väčšine prípadov sa rakovina konečníka a hrubého čreva vyvíja pomaly postupnou zmenou adenómových polypov na rakovinu. Kolonoskopickým vyšetrením možno exaktne zistiť tvorbu polypov - adenómov v konečníku a hrubom čreve, ktoré dokážeme priamo pri kolonoskopickom vyšetrení odstrániť a tým zabránime vzniku samotnej rakoviny. K tomuto účelu NsP Nové Mesto nad Váhom n .o. na gastroenterologickom pracovisku vytvorilo endoskopické centrum prevencie nádorových ochorení konečníka a hrubého čreva pre kolonoskopické vyšetrenia klientov na vlastnú žiadosť. Samožiadateľ je poučený o domácej príprave deň pred samotným vyšetrením. V deň vyšetrenia je vykonané po adekvátnej premedikácii kolonoskopické vyšetrenie v celkovej cene 100 €. V prípade patologických nálezov v konečníku a hrubom čreve sú tieto v ďalšej fáze riešené v menežmente gastroenterologického pracoviska (priame odstránenie polypov ako prednádorových stavov počas vyšetrenia, pri zistení už vytvoreného nádorového procesu zabezpečenie adekvátnej chirurgickej liečby), čo sú už výkony účtované na zdravotné poisťovne. K endoskopickému - kolonoskopickému vyšetreniu konečníka a hrubého čreva sa môže záujemca objednať na Gastroenterologickom pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. tel. č. 032 / 7740 330 (p. Z. Šicková, p. A. Bušová) alebo mailom na gastro@nspnm.sk

Vyšetrenia sa vykonávajú každý utorok po predchádzajúcej príprave 1 deň pred vyšetrením v zabezpečenej intimite pre klienta. Nakoľko sa používa pred vyšetrením medikamentózna premedikácia liekmi, ktoré utlmujú bolesť a pozornosť pacienta, nesmie po vyšetrení pacient viesť motorové vozidlo. Vyšetrenie sa vykonáva kvalitným japonským videoendoskopickým prístrojom EVIS 140 firmy OLYMPUS. Podľa našich dlhoročných skúseností v boji s rakovinou konečníka a hrubého čreva odporúčame každému v 50. roku života vykonanie endoskopického - kolonoskopického vyšetrenia konečníka a hrubého čreva (viď priložená schéma), prípadne v každom veku nad 50 rokov života.